Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008

Bloggers, κακό σπυρί στόν κώλο κάθε Εξουσίας!

Μέ αφορμή μιά ιστορία κάποιου blog πού κατηγορείται γιά εκβιασμό, ξεκίνησε μιά προσχεδιασμένη καί καλά οργανωμένη επιχείρηση ελέγχου, "συμμόρφωσης" καί τελικά φίμωσης τής ελεύθερης επικοινωνίας μέσω τού διαδικτύου.
Είμαι μαθηματικά σίγουρος ότι ή ρυπαρή αυτή επίθεση θά κορυφωθεί γιά τούς παρακάτω λόγους:
-H λέξη επι-κοινωνώ σημαίνει "επί τού κοινού νού".Δηλαδή τοποθετώ κάτι πάνω από τήν
κοινή αντίληψη.Αυτό συμβαίνει μόνον καί μόνον όταν οί άνθρωποι έχουν μεταξύ τους
μία ουσιαστική επαφή.Η μαγεία τού διαδικτύου έγκειται στό ότι δύο ή περισσότεροι
άνθρωποι, όντας άγνωστοι, ε π ι κ ο ι ν ω ν ο ύ ν απελευθερώνοντας μ έ σ ω τ ή ς
α ν ω ν υ μ ί α ς τίς σκέψεις τους καί τά συναισθήματά τους.
-Η διαδικτυακή κοινωνία καί επικοινωνία ώς ανώνυμη δέν μπορεί νά σ τ ο χ ο π ο ι η θ ε ί.
Τά γνωστά Κατεστημένα(κόμματα, συνδικάτα, εκκλησία, "φιλήσυχοι πολίτες" κλπ.)
βρίσκονται σέ ολοσχερή αδυναμία νά ενοχοποιήσουν εφόσον ό ένοχος δέν έχει στοιχεία
ταυτόποίησης.
-Μέ τήν έκρηκτική αύξηση τού αριθμού τών bloggers μιά μεγάλη ομάδα εργαλείων πού
στηρίζουν καί αναπαράγουν τούς θεσμούς(ΜΜΕ, δημοσιογράφοι, διαφημιστές, διαμορ-
φωτές τής κοινής γνώμης κλπ.) χάνουν τή δουλειά τους.Οταν α υ τ ο ί λιγοστεύουν
ή Εξουσία τσαλακώνει τήν δημόσια εικόνα της.(Αναρωτήσου πώς θά ψήφιζες άν δέν σέ
είχαν βομβαρδίσει μέ ΜΜΕ καί τά παρόμοια!!!)
-Μέ τά blogs συνέβη αυτό πού οί Παγκόσμιοι Αφέντες δέν ήθελαν ποτέ νά συμβεί, δηλαδή
ε κ τ ρ ο π ή-ο ι κ ο ι ο π ο ί η σ η.Αυτό σημαίνει ότι ενώ οί ηλεκτρονικοί υπολογιστές προω-
θήθηκαν μέ σκοπό τήν μείωση τού κόστους καί τήν ανάδειξη τής πληροφορίας σέ άυλη
υπεραξία, οί χρήστες έστρεψαν τό συγκεκριμένο εργαλείο ενάντια στούς σχεδιαστές........
δηλαδή στήν απελευθέρωση τής πληροφορίας κατά τήν απόλυτη κρίση τού καθενός!
-Ο bloger δέν δίνει λογαριασμό σέ κανέναν κερατά.Αυτό γιά τήν Εξουσία είναι τό απόλυτο
έγκλημα.Aυτή ακριβώς ή πάνσεπτη ελευθερία νά αυτοπροσδιορίζεσαι κι ακόμη περισσότερο
νά ε π η ρ ε ά ζ ε ι ς τούς συνανθρώπους σου είναι ό α π ό λ υ τ ο ς κ ί ν δ υ ν ο ς τού
Συστήματος.
-Στίς μέρες μας κι ακόμη περισσότερο στίς δεκαετίες πού έρχονται, ή συγκέντρωση καί διαχεί-
ριση τής πληροφορίας είναι τό υπέρτατο περιεχόμενο τής εξουσίας.Αν εγώ κι εσύ μπούμε
σφήνα σ' αυτό τό παιχνίδι έρχονται τά π ά ν ω-κ ά τ ω.
-Σέ ένα παγκόσμιο τοπίο όπου ή ανθρώπινη αξίοπρέπεια έχει μετατραπεί σέ κωδικούς καί
λεκτικές συντομογραφίες, τό νά μιλάμε εγώ κι εσύ ίσως νά είναι καί ύποπτο!!!
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Σέ όλα αυτά μά καί σ' αυτά πού θάρθουν άς απαντήσουμε μέ τό μαγικό καί περήφανο ξόρκι
"ότι δέν μάς σκοτώνει μάς κάνει πιό δυνατούς"

2 σχόλια:

Τη 8 Μαρτίου 2008 - 6:26 π.μ. , Ο χρήστης Blogger el είπε...

Εκπληκτικός!! Τρομερός + ανεπανάληπτος!! Μοναδική μου διαφωνία: Ό,τι δεν μας σκοτώνει απλά αναβάλλει το αναπόφευκτο (τάδε έφη ο sofrito)

 
Τη 10 Μαρτίου 2008 - 10:03 π.μ. , Ο χρήστης Blogger Rumbero είπε...

Oκ maravilloso El Sofrito.
Oντως κι αν έχεις δίκηο, πάλι καλά είναι.Μέχρι νά έρθει τό αναπόφευκτο εμείς θά φωνάζουμε......."εδώ είμαστε καργιόληδες, κι όπου σάς συναντάμε θά σάς ξεσκίζουμε τά φάρδουλα.Θά πουλήσουμε πολύ ακριβά τό τομάρι μας!"

 

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα